Sommarsedel

De nya villkoren för Helsingfors stads Sommarjobbsedel publiceras i årsskiftet!

Sommarjobbssedeln grundar sig på ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” – modellen, som är avsedd för elever i grundskolan, i tionde klassen och i den förberedande undervisningen. I ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” – modellen förhandlar de olika branscherna sina kollektivavtal angående sommarjobb på olika sätt. I avtalsförhandlingarna 2020 höjdes ungdomarnas lön med olika summor beroende på branschen. Därför kommer också villkoren för sommarjobbsedeln att ändras år 2021.

Helsingfors stads Sommarsedel 2020

Sommarsedeln är ett gemensamt projekt mellan ungdomar, Helsingfors företagare, Helsingfors regionens handelskammare och Helsingfors stad i syfte att stöda sysselsättning av ungdomar på sommaren.

 • Sommersedeln är värd 300 euro.
 • Du kan använda Sommarsedeln för sommarjobb mellan den 1 juni och den 12 augusti 2020.
 • Helsingfors stad betalar arbetsgivaren 300 euro efter sommarjobbet.
 • Med sommarsedeln bör antalet arbetstimmar uppgå till minst sextio, under en eller flera perioder. Veckoarbetstiden bör vara minst 18 timmar.
 • Nettolönen för den unga personen ska uppgå till minst 350 euro för 60 arbetstimmar.

Med Sommarsedeln KAN du söka jobb hos

 • företag
 • föreningar
 • stiftelser
 • församlingar

Med Sommarsedeln kan du INTE söka jobb hos

 • privata hushåll (egen familj eller hos farmor m.m.)
 • Helsingfors stads enheter (t.ex. stadsbibliotekets enheter, simhallar och ämbetsverk)
 • statliga enhete

Gör så här:

 1. Skriv ditt namn och dina övriga uppgifter på din Sommarsedel (punkten ”Ifylls av den unga personen”).
 2. Ta kontakt med möjliga arbetsgivare och erbjud dem Sommarsedeln.
 3. Ingå ett skriftligt arbetsavtal.
 4. Börja jobba. Glöm inte att ge din sommarjobbssedel, ditt skattekort och ditt bankkontonummer till arbetsgivaren.
 5. Arbetsgivaren betalar dig först lön och skickar därefter sommarsedeln till Helsingfors stad. Helsingfors stad betalar arbetsgivaren 300 euro efter sommarjobbet.

Mer information:

040 485 7713
kesaseteli@hel.fi

Helsingfors stad,
sektor för kultur och fritid
Ungdomsservice

PB 51400, 00099 Helsingfors stad