Nuorta yrittäjyyttä kolmen vuoden ajan

Haastateltava Ilmari Heikkinen, 19, saapuu Kesäseteli-haastatteluun valkoinen kauluspaita päällään. Hän ojentaa kätensä varmoin elein ja esittäytyy Twin Brothersin toiseksi omistajaksi. Veljensä Onni Heikkisen ollessa suorittamassa asevelvollisuutta, pitää Ilmari yritystä pystyssä itsenäisesti.

Itä-Helsinkiläisten kaksosveljesten yrittäjyys alkoi kolme kesää taaksepäin, jolloin liikeidea rantatuolien vuokrauksesta heräsi tulevia kesätöitä etsiessä. Aurinkolahdessa eloaan viettävät veljekset päättivät työllistää itse itsensä. Kodin lähelle avautuva uimaranta suorastaan tarjosi veljeksille mahdollisuuksia, ja pian idea yhteisestä yrityksestä pääsikin jo toteutukseen.

Mietittiin eka, että mitä tehään kesällä. Päätettiin, että tehään jotain omaa juttua – perustetaan oma firma!” Ilmari

Kolmen viime vuoden aikana veljekset ovat oppineet paljon. Niin yrittäjyys, työnantajuus kuin ahkeruus ovat käyneet tutuiksi termeiksi. Yrityksen toiminta on laajentunut tähän päivään mennessä rantatuolien vuokrauksesta ja tällä hetkellä Twin Brothers toimiikin jo ympäri pääkaupunkiseutua. Kuvioihin on tullut sittemmin mukaan mm. siivouspalvelut ja tilojen remontointi, kesäkuukausien aikana tapahtuvan toiminnan ollessa talviteloilla.

Intohimo työhön ja yrittäjyyteen sekä sitä kautta saatu mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin on Ilmarin sanojen mukaan ollut suurena kimmokkeena oman yrityksen perustamisessa.

Tasapainottelua oman vapaa-ajan ja yrittäjyyden välillä

Yrittäjän tulevaisuus näyttää työntäyteiseltä. Suunnitelmiin mahtuu kuitenkin mukaan myös haaveet omasta perheestä, jota Ilmari pitää erityisen isona osana elämää. Työn ja oman elämän välillä täytyy vallita kuitenkin tasapaino, Ilmari painottaa ja kertoo vielä, että nyt työtä on tehtävä, kun oma elämäntilanne sen sallii.

Välillä työpäivät venyvät jopa kaksikymmentuntisiksi.Ilmari

Kesäseteli kannattaa hyödyntää

Ilmarille ja Onnille yrityksen ensimmäiset vuodet ovat olleet täynnä uuden oppimista. Viime vuonna nuoria työllistettiin Kesäsetelillä Twin Brothersille seitsemisen kappaletta. Kesätyöntekijät toivatkin mukanaan veljeksille uusia kokemuksia ja sitä kautta saatiin ensikosketusta myös työnantajana oloon.

Kesäsetelin pilottivuotena 2015 seteleitä jaettiin vain osaan Helsingin kouluista. Ilmari sai tuolloin setelin käteensä, muttei tajunnut hyödyntää sitä. Tänä päivänä hän pitää seteliä hyvänä kimmokkeena työelämään hypätessä.

Työnantajan näkökulmasta katsottuna Ilmari arvostaa, että kesätyötä hakiessa nuori antaa itsestään skarpin ja oma-aloitteisen kuvan. Nämä ovat puolia, joihin hän kiinnittää ensimmäisenä huomiota kesätyöntekijöiden tullessa haastatteluun.

Ilmari pitää ensimmäiseen kesätyöhön hakevan nuoren asennetta tärkeämpänä kuin työkokemusta. Koska nuorella ei välttämättä TET-jaksojen lisäksi ole muuta kokemusta, on työhaastatteluissa hyvä painottaa motivaatiota sekä rautaista tahtoa uuden oppimiseen. Jos työhaastatteluun tullaan myöhässä, kertoo Ilmari tämän olevan erittäin iso miinus jo heti ensikättelyssä. Hän haluaakin painottaa, että kesätyötä hakiessa reippaus ja ajoissa tuleminen on erityisen tärkeää.

Teksti: Nilla Varpunen
Kuva: Risto Rimppi