Arbetsgivare, annonsera om lediga sommarjobb

  • Det lönar sig att använda en så beskrivande beteckning som möjligt. Enbart sommarjobb säger inget om vad det är fråga om för de unga.
  • Beskriv uppgiften så detaljerat som möjligt. Berätta om arbetets innehåll och hurdan person ni söker.
  • Arbetet utförs under perioden
  • Datum
  • Namn, telefonnummer, e-postadress, klockslag och datum för när personen är anträffbar
  • Hur ska de unga söka jobbet? Till exempel en e-postadress eller en länk till ansökningsformuläret
  • Inte offentligt synlig
  •