Kesäsetelillä työpaikka yli 400 nuorelle!

Kesällä 2015 Helsingissä kokeiltiin ensimmäistä kertaa kesäseteliä tukemaan nuorten työllistymistä. Kesäsetelin ideana on helpottaa 9.-luokkalaisten nuorten työllistymistä antamalla työnantajalle 300 euron korvaus nuoren palkkaamisesta töihin. Kesäsetelikokeilu onnistui heti ensimmäisellä kerralla hyvin. Joka viides kesäsetelin saaneista eli yhteensä 438 nuorta työllistyi sen avulla.

– Kokemukset olivat niin myönteisiä, että kannatan kesäsetelin jatkamista. Hieno saavutus oli erityisesti se, että kesäseteli toi aidosti uusia kesätyömahdollisuuksia nuorille, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

Nuorille tarjosi töitä 301 työnantajaa ja uusia työpaikkoja luotiin yli 200. Osa työnantajista pystyi kesäsetelin avulla palkkaamaan useamman nuoren, ja jotkut nuoret työllistyivät suunniteltua pidemmäksi ajaksi. Monilla nuorista ei ollut aiempaa kesätyökokemusta, joten kesäseteli tarjosi heille mahdollisuuden ensimmäiseen työpaikkaan.

Nuoret ja työnantajat innostuneita kesäsetelistä

Vuoden 2015 kesäsetelit jaettiin Helsingissä itäisen, läntisen ja koillisen suurpiirin alueilla kaikille yhdeksäsluokkalaisille. Seteleitä jaettiin 26 koulussa yhteensä 2286 kappaletta.  Kokeilualueet valittiin muun muassa niiden monipuolisen asukasrakenteen vuoksi. Kesäsetelit haluttiin jakaa peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille, sillä päättäessään peruskoulua he ovat elämässään vaiheessa, jossa työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää.

Kesäseteli on saanut lämpimän vastaanoton niin nuorten, koulujen kuin työnantajienkin keskuudessa. Kyselyyn kesäsetelin käytöstä vastanneista työnantajista 62 prosenttia ilmoitti, ettei olisi palkannut työntekijää ilman kesäseteliä. 20 työnantajaa ilmoitti, että ilman kesäseteliä he olisivat palkanneet vanhemman ja kokeneemman työntekijän.

Kesäseteli on helsinkiläisten nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin aloitteesta lähtenyt pilotti. Vuoden 2015 kesäsetelipilotti on osa kaupungin kaksivuotista kokeilua, jonka jatkamisesta päätetään arvioinnin jälkeen. Kesäseteliprojekti toteutettiin yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen, opetusviraston, kaupunginkanslian elinkeino-osaston, Helsingin yrittäjien sekä Helsingin seudun kauppakamarin kanssa.