Arkistointia ja asiakaspalvelua

Kesäsetelit jaettiin kouluissa pääsiäisen tienoilla. Loppukevät kului muun muassa setelin käyttöön liittyviin tarkentaviin kysymyksiin vastatessa. Työnantajat halusivat tietää esimerkiksi voiko sama taho palkata useamman kesäsetelillisen nuoren. Nuoret ja heidän vanhempansa olivat puolestaan kiinnostuneita siitä, onko kesäsetelillä mahdollista työskennellä myös Helsingin ulkopuolella (ja sehän on). Teimme muutamassa koulussa myös pienimuotoista palautekyselyä, jossa selvitimme nuorten kokemuksia ja ajatuksia kesäsetelistä. Kyselystä ilmenee, että nuoret ovat kokeneet kesäsetelin olevan hyödyllinen ja kannustava asia. Suurimpina esteinä työllistymisen edessä nuoret näkivät työpaikkojen vähäisen määrän sekä sen, että työnantajat eivät yksinkertaisesti palkkaa nuoria. Nuoret ovat kuitenkin selvästi halukkaita tekemään kesätöitä.

Jo aiemmin keväällä saattoi työnantajien yhteydenottojen perusteella päätellä, että vastoin aiempia suunnitelmiaan moni heistä palkkasi kesätyöntekijän ja nimenomaan kesäsetelin innoittamana. Jo tässä vaiheessa uskallan sanoa, että kesäsetelin avulla nuorille on löytynyt aivan uusia työpaikkoja, joita ei olisi ilman seteliä ollut lainkaan. Kesäseteli on siis paitsi auttanut yhdeksäsluokkalaisia saamaan työpaikan, myös kasvattanut pääkaupunkiseudun kesätyöpaikkojen määrää. Helsingin seudun kauppakamarin yrityskyselyyn vastanneista työnantajista yli puolet pitää tärkeimpänä kesätyöntekijöiden palkkaamista helpottavana tekijänä työnantajalle tarjottua taloudellista tukea, joten kesäseteli varmasti vaikuttaa työnantajan intoon palkata nuori.

Käytettyjä seteleitä liitteineen alkoi palautua tänne nuorisoasiainkeskukselle heti kesäkuun alussa, ja postilaatikko täyttyy edelleen tasaiseen tahtiin. On ollut mukava huomata, kuinka monipuolisiin ja kiinnostaviin paikkoihin nuoret ovat setelin avulla työllistyneet. Osa työsuhteista on ollut vaaditun minimin, 10 päivän mittaisia, kun taas osa on kestänyt koko kuukauden. Työnantajia on ollut museoista LVI-yrittäjään, ja nuoret ovat päässeet tekemään monenlaisia töitä arkistoinnista lentokoneiden vahaukseen. Tähän mennessä eniten nuoria on toiminut erilaisissa toimistotöissä sekä leiriohjaajina. Vuonna 2014 Espoossa suurin joukko kesäsetelinuoria työskenteli erilaisten yhdistysten ja seurojen urheilu- ja vapaa-ajan toimintojen parissa. Syksyyn mennessä selviää, kuinka Helsingissä kävi.